Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wunderkamera Kajetan Ernest Wińczyk, ul. Saska,
    nr 72, lok. 3 03-914 Warszawa, NIP 9562232619.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia lub umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz zewnętrzne biuro rachunkowe.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w tym celu prosimy o kontakt: hello.totemstudio@gmail.com
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.